Лого хотел Аква Бургас

Общи условия

Общи условия за онлайн резервации на сайта на хотел Аква гр. Бургас

Правила и условия на хотела при избран метод на плащане „При настаняване“:
• Резервацията през интернет сайта на хотела е гарантирана до 18:00 часа в деня на пристигане и е валидна само и единствено след потвърждение по електронната поща на посочения от Вас електронен адрес от страна на хотела.
• След този час настаняването е възможно при наличие на свободен вид и брой стаи.

Правила и условия на хотела при избран метод на плащане „С кредитна карта“:
• При предварително предплащане на резервацията, същата се счита за гарантирана.

• Анулация на резервацията без неустойка – до 1 (един) ден преди датата за настаняване.

• За анулация, направена по-късно от времето, указано в предходната точка, както и в случай на непристигане, хотелът запазва правото си да таксува госта в размер стойността на първата нощувка.

• Цените в интернет страницата на хотел Аква са в лева (BGN), с включени ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от актуалната ценова оферта за съответния период.

• На нашия сайт https://burgas.aquahotels.com/ може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужващата ни банка, която е ДСК АД – част от OTP GROUP.

• Плащанията са защитени посредством програмите за сигурност на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.

• При резервации с начална дата на настаняване в следващите 3 дни е препоръчително да се избере плащане при настаняване, за да се ускори процесът на обработка на резервацията.

• При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурнаст на МКО MasterCard Identity check и VISA Secure, то ще е необходимо да въведете 3-D парола.

• Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева, според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка.

• Ние от https://burgas.aquahotels.com/ – ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитена платежна страница на обслужващата ни банка.

• В случаите, в които се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично и плащането е направено с карта, ние възстановяваме сумата чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 30 дни. Данните за Вашата карта се използват само от банката посредник и не се съхраняват от нас.

• От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта, е 3000 лева.

• Банка ДСК за момента е единствената банка в България, която притежава PCI DSS сертификат и преминава ежегодно одит, за да се потвърди, че всичките ѝ процеси покриват изискванията на PCI DSS (Payment Card Industry Security Standards Council) сертификат – световен стандарт за сигурност и безопасност на картовите транзакции и разплащания в интернет, който включва изисквания в шест основни области: изграждане и поддържане на сигурна мрежа, защита срещу кражба на данни, разработване и поддържане на програма за управление на уязвими места, прилагане на мерки за контрол на достъп, наблюдение и тестване на мрежата, и поддържане и прилагане на политика за информационна сигурност.

• Хотелът запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

• Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с онлайн резервации в хотел Аква, до e-mail: burgas@aquahotels.com или позвънете на телефон: +359 885 366 663. Отговор ще получите на e-mail, посочен от Вас.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

• Вашите лични данни са защитени съгласно Законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на хотел Аква. Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

• Не предоставяме данни на трети лица, с изключение на обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay).

• При незавършена поръчка, изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR, съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Фирмени данни:

„Топола Скайс Мениджмънт” ООД

ЕИК: 205804765

ИН по ЗДДС: BG205804765

МОЛ: Добромир Вълев

Адрес: гр. Варна, ул. „Атанас Москов” 3, ет. 3