Хотел АКВА - Бургас - 4 звезди ННДКС

Хотел "АКВА" Бургас - категоризиран с 4 **** по ННДКС „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ”

BAET3AQUABURGASKATEGE

ННДКС „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ”

         В съответствие с Европейската директива за отпадане на монополите в туристическите дейности, Българската Асоциация на Експертите в Туризма (БАЕТ), в сътрудничество с други туристически сдружения, създаде Национална Независима, Доброволна Категорийна Система (ННДКС) „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ”, която прозрачно и безпристрастно отразява нивата на предлагане и качеството в категоризираните средства за настаняване, в хармония със съвременните  европейски и световни стандарти в хотелиерското предлагане и обслужване.

           В единен Каталог - Таблица (МАТРИЦА) са изведени всички изисквания, критерии и техните стойности, които се използват при категоризиране на средствата за настаняване и оценяване на всяко едно заведение, в една от петте звездни категории на ННДКС „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ”.

СИСТЕМАТА Е ЗАЩИТЕНА С АВТОРСКО ПРАВО…

СИСТЕМАТА Е СЪГЛАСУВАНА С МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА…

СИСТЕМАТА Е СЪГЛАСУВАНА С КЗП…

       Системата за категоризиране БългарскИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ” не противоречи на държавната „Наредба за категоризиране на средствата за настаняване“.... напротив, тя допълва и оптимизира натрупаният теоретичен и практически опит в хотелиерството и категоризацията